en |  es |  ca |  fr

JOSEP PI I RENART

Girona, 1976

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona (1998) i Diplomat en Dret Urbanístic i Immobiliari per la Universitat Pompeu Fabra (2000).

L’any 1998 s’incorpora a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, amb el número 2.192, i des de llavors exerceix la professió des del nostre despatx, sense oblidar-se de continuar amb la seva formació, assistint a nombrosos seminaris i jornades organitzats per diferents entitats.

Adscrit al torn d'ofici i d’assistència lletrada al detingut des de l’any 2000, un cop superats els dos cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica, fins al mes de juny de 2.004, en què inicia una col·laboració amb diversos ajuntaments, prestant-los assessorament i encarregant-se de la tramitació dels expedients de protecció de la legalitat urbanística. Alhora, ha assumit la direcció Lletrada de nombrosos processos contenciosos administratius i civils.

Entre els anys 2002 i 2005 fou membre de la Junta Directiva dels Joves Advocats de Girona, ocupant el càrrec de vicepresident.

Josep Pi i Renart: jpr@piadvocats.cat

ROSER PI I RENART

Girona, 1979

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (2001) i diplomada en Dret Urbanístic i Immobiliari per aquesta mateixa Universitat.

L'any 2003 s'incorpora a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, amb número de col·legiada 2.429, i exerceix la professió des de llavors. L'any 2003 es va incorporar també al torn d'ofici i d'assistència al detingut, un cop finalitzats els dos cursos de l'Escola de Pràctica Jurídica a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, tasca que va realitzar fins l'any 2006. L'any 2003 també es va incorporar a l'Assessoria Jurídica del Col·legi Oficial de Metges de Girona, prestant assessorament, fins l'any 2006, als col·legiats, a la Junta de Govern i a la Comissió de Deontologia Professional d'aquest col·legi. L'any 2005 va iniciar la tasca de secretària de l'Agrupació de Joves Advocats de Girona de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'aquesta ciutat, de quina Junta Directiva encara és membre.

Actualment és lletrada de la demarcació de Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua, tasca que compagina amb l’exercici de la professió al nostre despatx.

Roser Pi i Renart: rpr@piadvocats.cat

mail
info@piadvocats.cat tel 972 214 698 fax 972 221 509  C/Ultònia, 9-11, 2n, 4a (Plaça del Mercat) 17002 Girona