en |  es |  ca |  fr

JOSEP PI I RENART

Girona, 1976

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona (1998) i Diplomat en Dret Urbanístic i Immobiliari per la Universitat Pompeu Fabra (2000).
L’any 1998 s’incorpora a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, amb el número 2.192, i des de llavors exerceix la professió des del nostre despatx, sense oblidar-se de continuar amb la seva formació, cursant nombrosos seminaris i jornades organitzats per diferents entitats.

Adscrit al torn d'ofici i d’assistència Lletrada al detingut des de l’any 2000, un cop superats els dos cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica, fins al mes de juny de 2.004, en que inicia una col·laboració amb diversos Ajuntaments, prestant-los assessorament i encarregant-se de la tramitació dels expedients de protecció de la legalitat urbanística. Alhora, ha assumit la direcció Lletrada de nombrosos processos contenciosos administratius i civils.

mail
info@piadvocats.cat tel 972 214 698 fax 972 221 509  C/Ultònia, 9-11, 2n, 4a (Plaça del Mercat) 17002 Girona